Nieuwe inzichten vanuit data analyse - ConQuaestor
Werken met ConQuaestor » Cases »

Nieuwe inzichten vanuit data analyse

1 juni 2020 Johan van Eck
Schiphol Data Project

Schiphol wil meer inzichten uit data van historische projecten. Samen met collega’s Dylan Buter en Abdula Rassa heb ik, Johan van Eck, namens ConQuaestor beschrijvende (descriptive) analyses uitgevoerd. De hieruit voorkomende inzichten vormt de basis voor een voorspellend (predictive) model, waarin de duur en kosten van lopende en komende projecten worden geschat op basis van een aantal variabelen.

Het project is uitdagend, want Schiphol is bezig met de overgang naar een nieuw ERP- systeem (Oracle Cloud), waardoor langer bestaande problemen (onder andere het makkelijk verkrijgen van data) vooruitgeschoven worden. Daarnaast duurde het relatief lang om de benodigde applicaties (R en RStudio) en data te verkrijgen. Door kleine analytics-projecten op te pakken en daar de meerwaarde van te laten zien aan de finance-afdeling en businessafdeling, kan toch vooruitgang in het Data Project worden geboekt. Hierdoor hoeft niet gewacht te worden op een nieuw systeem.

In de tussentijd hebben we ook een Center of Excellence (CoE) Data & Finance-team opgezet, waarin we de komende tijd meerdere soortgelijke projecten als het Data Project op gaan zetten. Ook de volgende case die opgezet wordt, zal van meerwaarde moeten zijn voor de finance-afdeling. Het lijkt erop dat de focus van het management steeds meer op analytics komt te liggen. De finance-strategie van Schiphol voor 2025 bestaat uit drie pijlers: ‘Be a Navigator’, ‘Ensure Compliance’ en ‘Create Insight’. Met name voor de laatste pijler zijn analytics van belang.

Rest ons vanuit het CoE Data & Finance de taak om door middel van kleine showcases de gehele finance-afdeling mee te kunnen nemen in deze ontwikkelingen. Het doel is om meer waarde te creëren uit de data voor de finance-afdeling, maar ook voor de rest van de organisatie. Uiteindelijk zal dit meerdere voordelen opleveren, waar een betere ondersteuning van beslissingen een goed voorbeeld van is.

Schiphol is de eerste opdracht die door medewerkers van ConQuaestor wordt gedaan op het snijvlak van business analytics en finance. We geloven erin dat analytics een belangrijke pijler wordt voor de toekomst, omdat organisaties steeds meer data gedreven worden. Organisaties veranderen continu en nu heel hard. Nieuwe, met name digitale, technieken maken dat mogelijk. De finance functie moet mee veranderen en ziet er over een aantal jaar heel anders uit dan nu. ConQuaestor biedt hierbij ondersteuning om dit te realiseren.

Improve your performance met inzicht creëren vanuit data.

Johan van Eck, Finance Specialist ConQuaestor

bel mij