Alwin van Schendel Trainee ABN AMRO - ConQuaestor
Werken bij ConQuaestor » Ervaringen »

Alwin van Schendel Trainee ABN AMRO

Mijn ambitie is om binnen ConQuaestor door te groeien naar een ervaren Business Controller. Ik ambieer een rol als Business Controller omdat ik graag toekomstgericht werk en zo dicht mogelijk bij de business wil staan. Als Business Controller kun je de ene dag met procesverbeteringen bezig zijn op de werkvloer en de andere dag werken aan een business case die de mogelijkheden van expansie naar een nieuwe afzetmarkt in kaart brengt. Mede door mijn ambitie heb ik gekozen om de post- bachelor opleiding Business Control aan THEC te volgen. Het curriculum bestaat uit modules die toegespitst zijn op het ontwikkelen van de managementvaardigheden en vakinhoudelijke kennis van Business Controllers (in spé).

Een aantal weken voor het collegeweekend wordt door de studenten gestart met het bestuderen van de lesstof. De lesstof bestaat bijvoorbeeld uit artikelen, gepubliceerde onderzoeken of studieboeken. Een ervaren docent uit de praktijk deelt, gedurende het collegeweekend, aan de hand van praktijkvoorbeelden zijn ervaring en visie ten aanzien van de lesstof. Het is aan de studenten om de link te leggen tussen de bestudeerde theorie en de gedeelde praktijkervaring. Daarnaast is het aan de studenten om een eigen visie te vormen ten aanzien van het onderwerp.

Zo hebben we recent de module Leiden van Verandering gevolgd. Tijdens deze module zijn verschillende modellen ten aanzien van het leiden van verandering de revue gepasseerd. Docent Lennaert Koch (werkzaam bij scale-up HelloPrint) kon deze perfect reflecteren aan de hand van zijn praktijkervaring. Uiteindelijk hebben we de individuele eindopdracht geherformuleerd naar een groepsopdracht, waarbij we het recent door ConQuaestor ingezette verandertraject hebben gereflecteerd aan de opgedane kennis. Dit hebben we gepresenteerd aan de directie van ConQuaestor met als doel het verandertraject hernieuwd leven in te blazen. Hier wordt op dit moment hard aan gewerkt.

Het is super om als student te ervaren dat de opgedane kennis in veel gevallen meteen naar persoonlijke praktijksituaties kan worden vertaald. In ons geval zijn er concrete actiepunten uit gekomen waar actief mee aan de slag wordt gegaan. Dit geeft veel voldoening en je meerwaarde, door het volgen van de opleiding, is voor je werk- of opdrachtgever meteen zichtbaar.

Wil jij de brochure van Currucilum Business Controller toegestuurd krijgen?

Portret Alwin
bel mij