ESG & CSRD

ESG & CSRD.

In de moderne wereld draait het niet alleen om winst, maar ook om verantwoordelijkheid nemen. Bij ConQuaestor begrijpen we de kracht van ESG (Environmental, Social, and Governance) in het bouwen van een veerkrachtige en waardegedreven onderneming.

Navigeer naar duurzaam succes.

Door ESG te omarmen in uw bedrijfsstrategie, kunt u niet alleen de koers uitzetten naar een duurzamere planeet, maar ook uw concurrentiepositie versterken en wettelijke doelen bereiken die gericht zijn op milieubescherming, maatschappelijke betrokkenheid en goed bestuur. Laat ESG uw kompas zijn naar een toekomst van succes en duurzaamheid!

Waarom is ESG-integratie nu relevant?

ESG-integratie in de bedrijfsvoering is van cruciaal belang, zowel op strategisch als wettelijk vlak. Op strategisch niveau biedt ESG-bedrijven de mogelijkheid om hun reputatie en merkwaarde te versterken, risico’s te beheren, innovatie te stimuleren en te voldoen aan de groeiende verwachtingen van ethisch bewuste consumenten en investeerders. Tegelijkertijd vormen wettelijke vereisten rondom ESG-rapportage en -naleving een dwingende factor voor bedrijven, met regelgeving die zich richt op gebieden zoals milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance. Het naleven van deze wetgeving draagt bij aan transparantie, versterkt het vertrouwen van belanghebbenden en stelt bedrijven in staat om te gedijen in een steeds meer ESG-gerichte zakelijke omgeving. 

In de komst van European Sustainability Reporting Standards (ESRS) wordt de relevantie van ESG-doelen belangenrijker dan ooit, omdat een ESRS gestandaardiseerde maatstaf bieden om de prestaties van bedrijven op het gebied van milieu, sociale verantwoordelijkheid en governance te meten en te vergelijken. Dit verhoogt de druk op bedrijven om hun ESG-doelen te formuleren, te implementeren en na te streven, niet alleen om te voldoen aan wettelijke vereisten en de verwachtingen van belanghebbenden, maar ook om te gedijen in een steeds meer ESG-gerichte zakelijke omgeving.

Wij werken voor

Contact

Sjors Loeffen
Partner Management Consulting – Finance Transformatie
sjors.loeffen@conquaestor.nl

+31651645356

Marathon 4
1213 PJ Hilversum