Privacy Verklaring - ConQuaestor

Privacy Verklaring

Privacy Verklaring

Als je gebruik maakt van de dienstverlening van ConQuaestor Interim Professionals B.V. (door bijvoorbeeld een contactformulier in te sturen) ga je een overeenkomst aan. Voor de uitvoering van deze overeenkomst maakt ConQuaestor Interim Professionals B.V. gebruik van persoonsgegevens, deze worden vastgelegd. ConQuaestor Interim Professionals B.V. garandeert dat persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwerkt en beveiligd. Voorop staat dat de gegevens worden verwerkt in overeenstemming met wat daarvoor is vastgelegd in de Wet bescherming persoonsgegevens (de “Wbp”) en vanaf 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming (de ‘Avg’), hierna ‘Wet’.

Welke gegevens worden verzameld

Naam, e-mailadres(sen), telefoonnummer;

Verwerkingsdoelen

De gegevens worden gebruikt om contact met u te kunnen opnemen, als u daar om heeft verzocht.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking?

ConQuaestor Interim Professionals B.V. is verantwoordelijk voor de gegevensbewerking.

Aan wie verstrekken wij persoonsgegevens?

Wij kunnen jou de persoonsgegevens verstrekken die betrekking hebben op jou. Dat doen we via email.
Wij kunnen jouw persoonsgegevens verstrekken aan bewerkers in de zin van de Wet. Dit zijn partners die werkzaamheden uitvoeren in opdracht van ons. Wij waarborgen jouw privacy door strikte afspraken over geheimhouding en beveiligingsprocedures met deze subbewerkers vast te leggen in overeenkomsten.
Wanneer wij samenwerken met partners garanderen wij als bewerker, dat persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Wij zijn genoodzaakt jouw persoonsgegevens te verstrekken indien wij daartoe om welke reden dan ook wettelijk verplicht worden.

Rechten

Recht op inzage.
De belangrijkste persoonsgegevens zoals naam- en adresgegevens en transacties kunt u opvragen via email. U kan ons vragen of wij persoonsgegevens van u verwerken. Wij zullen u zo spoedig mogelijk, maar binnen uiterlijk 4 weken, antwoorden en een kopie verschaffen van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. U bent ons hiervoor geen kosten verschuldigd.

Recht op correctie.
Indien uw gegevens feitelijk onjuist zijn, voor het doel van de verwerking kunt u ons op de hoogte brengen en zullen wij uw verzoek zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken, beantwoorden.

Recht op verzet.
Indien u geen informatie meer van ons wenst te ontvangen over onze producten en diensten, dan kunt u ons een e-mail sturen met als onderwerp: ‘verzet’.

Klachten of vragen
Wilt u uw gegevens corrigeren, heeft u een vraag of heeft u bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens door ons, dan kunt u een bericht sturen. Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen 14 dagen berichten of wij aan uw verzoek kunnen voldoen of uw vraag kunnen beantwoorden.
Vragen over de verwerking van persoonsgegevens kunnen worden gesteld via een e-mail naar info@conquaestor.nl
Beveiliging en bewaartermijnen
Voor de bescherming van de persoonsgegevens hebben wij fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten en de aard van de te beschermen persoonsgegevens. In onze administratie bewaren wij gegevens zolang als wettelijk verplicht is.

Wijzigingen
Deze versie van het privacybeleid is opgesteld in februari 2019. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet. Op https://conquaestor.nl.nl wordt altijd de meest recente versie van het privacybeleid getoond.

Website & Cookies

ConQuaestor Interim Professionals B.V. gebruikt cookies op deze website. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden opgeslagen wanneer u een website bezoekt. ConQuaestor Interim Professionals B.V. gebruikt cookies om de website correct te laten functioneren en om de website te kunnen verbeteren. De informatie die is opgeslagen in een cookie kan worden gebruikt tijdens uw volgende bezoek.
Wanneer u verder gaat op onze website na de cookie alert accepteert u automatisch het gebruik van cookies op onze websites.

Functional cookies

Functional cookies worden gebruikt voor het leveren van services of om uw voorkeursinstellingen op te slaan, zodat wordt voorkomen dat u telkens opnieuw dezelfde gegevens moet invullen. Zoals:
Uw voorkeursinstellingen opslaan;
het opsporen van misbruik van onze websites.

Analytical cookies

Analytical cookies worden gebruikt om uw bezoek aan onze websites te analyseren. We analyseren het aantal bezoekers van onze websites, de duur van de bezoeken, de volgorde van de bezochte pagina’s en of er wijzigingen moeten worden aangebracht aan de websites. Met behulp van de verzamelde informatie kunnen we onze websites nog gebruiksvriendelijker maken. Voor gebruik worden deze gegevens geanonimiseerd.

Third-party cookies

Sommige cookies worden door derde partijen geplaatst om u rechtstreeks toegang te geven tot social media: Google Analytics, Google Maps, 9292, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Google Adwords, Facebook. Voor de cookies die deze externe partijen plaatsen, de informatie die zij daarmee verzamelen en het doel waarvoor die informatie wordt gebruik, verwijs ik u naar de privacy verklaringen van deze partijen op hun eigen websites. Deze verklaringen kunnen regelmatig wijzigen en ik ben niet verantwoordelijk voor de verstrekte informatie.

bel mij