De kernwaarden van ConQuaestor

Missie & visie

Financial Leadership

De agenda van de CFO wordt beheerst door steeds bredere interdisciplinaire en complexe dilemma’s, thema’s en trends. Een kleine greep uit deze agenda zijn: online ontwikkelingen, exploiteren van immateriële activa, verhogen van de capaciteit om grote hoeveelheden informatie te verwerken, inzicht in performance van nieuwe dimensies, (disruptive) business model innovation, absorberen van onzekerheden en tegelijk inspelen op trends als robotics, blockchain, cyber security, advanced analytics, exponentieel denken en cloud based solutions.

Door de verscheidenheid aan onderwerpen verandert de rol van CFO’s en de financiële functie binnen bedrijven. Het gaat niet alleen meer om cijfers, verslaglegging en verantwoording. We leven in een wereld van nieuwe business modellen, innovatie en nieuwe organisatievormen. Van de financiële functie wordt verwacht dat zij tegenstellingen in verwachtingen van de financiële functie overbrugt en de verschillende expertises binnen het breder wordende finance domein verbindt. Deze verandering vraagt om Financial Leadership.

Onze visie is dat het succes van CFO’s en de financiële functie wordt bepaald door leiderschap te nemen in vijf duidelijke speerpunten:

  • Inzicht in cijfers;
  • Controle over processen;
  • Optimale bedrijfsvoering;
  • Advies over beslissingen;
  • Visie op de toekomst.
Meer weten over ConQuaestor?

Neem contact op met Arno Smit.