Risk management - ConQuaestor
Nieuws » Artikelen »

Risk management

26 februari 2020 Marc Kumar
Risicomanagement en performance - ConQuaestor

Niet omdat het moet, maar omdat het goed is voor bedrijven!

Risicomanagement of Riskmanagement hoort bij finance. Dat geldt zowel voor kleine als grote bedrijven. Soms is het een ‘moetje’, bijvoorbeeld voor jaarrekeningplichtige BV’s en NV’s. Maar organisaties kunnen ook veel leren uit Risk Management. Het stelt ze in staat beter te sturen.

Vertrekpunt voor Risk Management

Risk Management laat zich vanuit twee invalshoeken bekijken: conformance of performance. Bij conformance gaat het erom dat een organisatie zich houdt aan wetten en regels. Denk aan het jaarrekeningrecht of de investeringsvoorwaarden van een investeringspartij. Bij performance is Risk Management onderdeel van een goede corporate governance. Het helpt het bestuur onnodige risico’s te vermijden, wat de prestaties van de organisatie verbetert.

Conformance: jaarrekening en risico’s

Ondernemingen die jaarrekeningplichtig zijn, hebben regelmatig de accountant over de vloer. Die moet periodiek operational audits (interim-controles) uitvoeren en aan het einde van het boekjaar de financial audit (jaarrekeningcontrole) doen. Het bestuur is daarbij wettelijk verplicht voor een jaarrekening te zorgen die een ‘getrouw’ beeld geeft van de financiële resultaten van de onderneming. Dat vraagt een goed beleid voor risicomanagement, waarbij de organisatie de financiële kernprocessen en risico’s in kaart heeft gebracht. Waar kunnen er fouten in de jaarrekening sluipen? En hoe kunnen we de kans op deze fouten minimaliseren? De organisatie neemt hiervoor maatregelen. Ze voert bijvoorbeeld structureel interne controles uit.
Het kan natuurlijk zijn dat bedrijven dit allemaal niet goed geregeld hebben. In dat geval is de accountant vaak de beroerdste niet om het bestuur op de grootste risico’s voor de jaarrekening te wijzen. De accountant neemt dan de punten die tijdens een interim-controle naar voren zijn gekomen mee in de management letter. De bedoeling is dat het bestuur deze punten tegen de tijd van de volgende jaarrekeningcontrole heeft opgevolgd.

Performance: beter presteren en blijven leren

Organisaties stellen doelen om hun strategie te realiseren. Hoe meer doelen ze halen, hoe beter de prestaties. Maar wat zijn de risico’s van de gekozen strategie, in ieder mogelijk scenario? Daarbij gaat het niet alleen om financiële of operationele risico’s, maar bijvoorbeeld ook om reputatie- of tegenpartijrisico’s. Het bestuur moet alle risico’s op een rij hebben om goede beslissingen te nemen. En daar zorgt Risk Management voor.
Risicomanagement moet onderdeel zijn van de cultuur van de organisatie. Daarbij speelt het bestuur een belangrijke rol. Hoe meer het zich bewust is van risico’s, hoe beter risicomanagement overal in de organisatie wordt doorgevoerd en omarmd. Uiteraard is het bestuur op een minder praktisch niveau met risico’s bezig dan de professionals in de operationele afdelingen. Maar door risico’s continu te monitoren en ze regelmatig te bespreken, op alle organisatielagen, leren ze allebei hoe ze potentiële risico’s steeds meer onder controle houden. Resultaat is dat de organisatie beter presteert. Want wie beter vooruitkijkt en risico’s inschat, neemt betere besluiten.

Ook stappen nemen met risk management?

Marc Kumar - Business Manager ConQuaestor
Marc Kumar
Manager Competence Center Risk Management

Bel mij terug

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.