Investeren in Business Analytics én in de toekomst - ConQuaestor
Nieuws » Artikelen »

Investeren in Business Analytics én in de toekomst

5 oktober 2018
Artikel Investeren in Business

De wereld verandert in rap tempo. Enorme hoeveelheden beschikbare data, robotisering, nieuwe tooling en de alsmaar toenemende vraag naar inhoudelijke analyses vanuit de business, zorgen ervoor dat financials anno 2018 over meer en meer analytics vaardigheden moeten beschikken. Het is dus van essentieel belang dat bedrijven gaan investeren in Business Analytics. ConQuaestor is hierin al geruime tijd actief en heeft hiervoor een speciale visie ontwikkeld, gebaseerd op de vier stadia van Gartner en het onderscheid tussen twee types Finance professionals.

Business Analytics volgens Gartner

Het speelveld van Business Analytics is door Gartner verdeeld in vier verschillende stadia, die te zien zijn in bovenstaande afbeelding. ConQuaestor is momenteel het sterkst ontwikkeld op het gebied van Descriptive Analytics. Veel consultants van ConQuaestor hebben bijgedragen aan implementaties van Tableau, Power BI of Qlikview of vervullen de rol van Analyst.

Door de constante ontwikkeling van Finance professionals en organisaties, schuift het speelveld van Business Analytics steeds verder op in de richting van Prescriptive Analytics. ConQuaestor is ervan overtuigd dat elke financial zich op het gebied van Analytics verder dient te ontwikkelen. Een goede controller begrijpt hoe de (financiële) besluitvormingsprocessen in een bedrijf zijn georganiseerd. Maar je kunt niet ‘in control’ zijn, als je niet goed begrijpt hoe een algoritme werkt, welke statistische analyse wordt gevisualiseerd, of hoe een dashboard is opgebouwd (waar de informatie vandaan komt). Deze competenties moeten ontwikkeld worden.

Twee types Finance professionals

ConQuaestor signaleert de laatste jaren steeds vaker een duidelijk verschil tussen twee soorten Finance professionals; Financials die traditioneel zijn opgeleid en een duidelijke accounting- of control-richting hebben, en Business analisten.

Financials ontwikkelen zich na enkele jaren door tot specialistische financial-, business- of project-controllers. De competenties die bij deze profielen horen, zijn cruciaal voor organisaties om financiële beheersing te borgen en financiële sturing te realiseren. Deze Finance professionals moeten echter steeds meer kennis en vaardigheden (minstens 25%) opdoen, die horen bij Business analisten. Vaardigheden als front-end tooling, zoals PowerBI en Visualisation, en kennis over procesmanagement zijn hierbij van essentieel belang.

De Business analisten hebben een andere achtergrond. Startende professionals hebben veelal een opleiding Data Science & Business Analytics, Quantitative Finance, of Econometrie achter de rug. Na deze opleidingen gaan zij vaak aan de slag als Business analist of Reporting specialist. Zo’n rol vraagt om beheersing van front-end en reporting tooling en kennis van databases, interfaces en programmeervaardigheden. Daarnaast is kennis nodig van procesmanagement en data science, om optimaal gebruik te kunnen maken van data en inzichten op te kunnen leveren.

Hoe investeert ConQuaestor in Business Analytics?

Veel huidige Financials zijn niet opgeleid in, of opgegroeid met, specifieke Business analytics-vaardigheden. Het ontbreekt hen dan ook in veel gevallen aan de vereiste 25% Business analytics kennis die wij van onze toekomstige financials verwachten. Om deze reden heeft ConQuaestor een opleidingsprogramma ontwikkeld en ingevoerd, waarin alle financials deze business analytics-vaardigheden bijgebracht worden. De komende 12 maanden worden alle 120 interim finance professionals getraind op het gebied van front-end tooling en skills en verdergaande proceskennis, zoals RPA.

Daarnaast wordt ook de nieuwe generatie opgeleid tot volwaardige Business analisten en Reporting specialisten. Voor echte starters is ConQuaestor een Business Analytics & Reporting Traineeship gestart. In 18 maanden tijd volgen deze professionals een zeer intensief opleidingsprogramma, met trainingen op het gebied van SQL (SSIL/ETL), PowerBI/DAX, Tableau, R Shiny, BPM & information analysis, Robotics Process Automation en Python. Het bestaande competence center Business Analytics & Reporting wordt versterkt door de expertise en ervaring van eigen professionals, opdrachtgevers, onderzoekers en opleidingen, samen te brengen. Zo wil ConQuaestor alle kennis op het gebied van Business Analytics bundelen en meegeven aan de finance professionals van nu en van de toekomst.

ConQuaestor streeft naar een blijvende impact voor en met onze professionals, op het gebied van Finance, Control én Business Analytics.

bel mij