Betere besluitvorming door gebruik van data.

Project details

Client

Reukema

Date

26 October, 2018

Category

Dashboarding, BI, Management Consulting

Big Data en Business Analytics

Big Data en Business Analytics zijn hot, maar voor veel bedrijven is het gebruik maken van de mogelijkheden van Analytics nog een ver-van-mijn-bed-show. In de digitale wereld van vandaag groeit de hoeveelheid data die binnen handbereik komt. Bij steeds meer bedrijven stijgt dan ook de vraag naar heldere analyses en inzichtelijke rapportages. Business Analytics transformeert ruwe data in bruikbare informatie en creëert op maat gemaakte visualisaties en analyses die uw bedrijf echt verder helpen. Waar veel bedrijven nog aarzelen, heeft Reukema wel de eerste stappen gezet om data beter te gaan gebruiken.

Reukema

Reukema is een innovatief bedrijf werkzaam in de complexe metaal recycling branche. Een branche gekenmerkt door lage marges, fluctuerende prijzen, hedge vraagstukken, niet homogene producten en hoge risico’s en veranderende regelgeving. Reukema is distributeur voor non-ferro metalen, men koopt metaal afval lokaal en internationaal in en verkoopt dit door aan verwerkers en smelterijen in het buitenland.

Reukema heeft als innovatieve marktleider een pad uitgestippeld naar verdere groei en professionalisering van haar organisatie. Daartoe zijn al veel stappen gezet zoals bijvoorbeeld de ReukemaDirect. Hiermee stelt Reukema haar klanten via de online portal in staat om realtime grondstofprijzen te vergelijken, online verkopen te realiseren en op de hoogte te blijven van relevante marktontwikkelingen. De markt waarin Reukema opereert, stelt zware eisen aan analytics en reporting. Het bestaande IT-landschap van Reukema was niet in staat om op de groeiende informatiebehoefte van deze dynamische markt in te spelen. Daarom heeft Reukema een nieuw ERP systeem geselecteerd en succesvol geïmplementeerd samen met de leverancier en met ondersteuning vanuit ConQuaestor. De volgende stap in verdere professionalisering, is om de informatie die Reukema nodig heeft om op te sturen vanuit de verschillende systemen te construeren en deze op gebruiksvriendelijke wijze beschikbaar te stellen.

“We hebben met verschillende dashboarding tools (Tableau en Power BI), dashboards ontwikkeld met daarin vergelijkbare informatie, zodat Reukema een weloverwogen keuze kon maken.”

Arno Smit, ConQuaestor

Reukema, CrossBreeze en ConQuaestor zijn gezamenlijk de uitdaging aangegaan om de organisatie van business analytics en reporting te voorzien middels een bij de behoeften en ambities van Reukema passende oplossing. Een bijzonder succesvolle samenwerking, waarbij er eerst een helder plan is opgesteld voor de pakketselectie, de implementatie van het datawarehouse en de dashboarding tool. In een aantal workshops is het informatiemodel en een globale requirementsanalyse gemaakt.

Gezamenlijk is een analyse gemaakt van de gewenste en beschikbare data. Vanuit meerdere bronnen is de ruwe data samengevoegd in een datawarehouse. Dit datawarehouse bestaat uit meerdere Microsoft SQL Server databases die zijn ontworpen en geïmplementeerd door CrossBreeze. Bij de realisatie heeft CrossBreeze gebruik gemaakt van zelf ontwikkelde tools waarmee grote delen van het datawarehouse geautomatiseerd tot stand zijn gekomen. Door deze manier van werken is in korte tijd een geïntegreerde gegevenslaag van hoge kwaliteit gerealiseerd. Bijzonder aan dit data warehouse is dat het near-realtime bijgewerkt wordt. Hierdoor heeft Reukema altijd toegang tot de meest actuele gegevens.

 

“Door onze iteratieve aanpak en eigen tools kunnen we Reukema veel flexibiliteit bieden in het aanpassen van de oplossing bij veranderde inzichten.”

Willem Otten, eigenaar CrossBreeze

Tegelijkertijd starten wij de pakketselectie van een dashboarding tool. Na requirements, long list en short list heeft ConQuaestor, ten behoeve van de pakketselectie van de dashboarding tool, voorbeeld dashboards (mock-ups) gemaakt in verschillende tools op de short list. Op basis van deze dashboards heeft Reukema een keuze gemaakt voor Tableau, aangevuld met rapportages uit Microsoft SQL Server Reporting Services. Deze opzet maakt het mogelijk om rapporten en dashboards beschikbaar te stellen aan verschillende type gebruikers binnen de organisatie en kan een selectie gebruikers exploratieve analyses uitvoeren.

Na deze pakketselectie zijn er datamodellen opgesteld en zijn er diverse dashboards geïmplementeerd met historische data uit het datawarehouse. Hierdoor zijn er heldere dashboards en overzichtelijke rapportages ontstaan die inzicht verschaffen in de waardecreatie van de volledige stroom van sourcing tot en met verkoop. Hiermee kan men tijdig inspelen op ontwikkelingen in de markt.

Uiteindelijk heeft ConQuaestor door middel van training en begeleiding van de werknemers van Reukema ervoor gezorgd dat er voldoende kennis bij Reukema is om in de toekomst de bestaande dashboards verder door te ontwikkelen en nieuwe dashboards op te zetten. Met als doel: betere besluitvorming door hiervoor zo veel mogelijk de juiste data in te zetten.

“Wij hebben onze doelen bereikt, doordat ConQuaestor beschikt over juiste kennis en kunde in verschillende disciplines en goed samenwerkt met onze mensen en met derden”

Anco Vos, CFO bij Reukema