ConQuaestor speelt een sleutelrol in de digitale transformatie van een van de grootste energieleveranciers van Nederland​.

Project details

Datum

26 maart, 2024

Categorie

Dashboarding, BI, Management Consulting

Uitdaging: Hoe zetten we het momentum van digitale verandering in voor bredere organisatieverandering?
Oplossing: Onderzoek wijst uit welke veranderingen wanneer moeten gebeuren.

De uitdaging

Veel bedrijven zijn bezig met het digitaliseren, professionaliseren of vervangen van hun ERP-systemen. Hét moment voor de CFO om te kijken of ze het momentum van deze digitale verandering breder kunnen inzetten om de hele organisatie her in te richten. Kunnen processen efficiënter ingericht worden? Moeten functies een andere invulling krijgen? Wat is de impact van een bredere verandering op onze organisatie?  ConQuaestor vindt antwoord op deze vragen. Wij onderzoeken welke veranderingen positieve impact hebben en ondersteunen de CFO vervolgens in het hele veranderproces. In dit geval voor een van de grote Europese energiebedrijven.

Een bredere organisatieverandering heeft voor dit energiebedrijf positieve impact. De volgende vraag van de CFO is of die verandering voor of na de digitalisering van hun ERP-systemen moet plaatsvinden. Dat verschilt per bedrijf, zo wordt in sommige gevallen eerst de financiële functie gedigitaliseerd en vervolgens worden bredere organisatieveranderingen doorgevoerd. Bij andere bedrijven gebeurt dit andersom. Voor deze specifieke organisatie geldt dat het parallel aan elkaar uitvoeren van deze veranderprocessen het meest optimale effect heeft. Dat betekent dat terwijl de systemen gedigitaliseerd worden ook het hele bedrijf future-proof wordt gemaakt.

Onze aanpak​​

Wij betrekken de juiste interne medewerkers en externe stakeholders in een projectgroep. Samen beantwoorden we vragen als: welke functies komen erbij, welke veranderen en welke vervallen? De projectgroep bestaat uit mensen met ervaring in verandermanagement, zowel vanuit de HR-kant van een organisatie als mensen met juridische en technische kennis. Mensen die begrijpen wat de impact van zo’n verandering gaat zijn voor de organisatie. Samen runnen we een intensief project met de focus op veranderbegeleiding. We organiseren wekelijks meetings met de stuurgroep en bespreken onder meer hoe en wanneer we de verandering met de rest van de organisatie communiceren. Dankzij deze projectgroep, die we als ConQuaestor samenstellen en begeleiden, én de kennis van ConQuaestor van best practices binnen de bedrijfsvoering, creëren we een breed draagvlak binnen de organisatie voor de voorgestelde verbeterinitiatieven. 

Het resultaat​​

De projectgroep levert een gedetailleerde toekomstvisie met antwoord op alle vragen van de CFO. Dit energiebedrijf pakt het doorvoeren van de toekomstvisie zelf op, maar dankzij onze interimmers kan de ondersteuning vanuit ConQuaestor veel verder gaan. Zo kunnen onze professionals ook ondersteunen bij het implementeren van de visie en strategie.