Hanjo Petersen bij Nationale Nederlanden

Hanjo Petersen

Data Analist bij Nationale Nederlanden in Den Haag.

Bij Nationale Nederlanden Group was de vraag om als analist aan een project te werken waarin we rapportages automatiseren en het datawarehouse uitbreiden. Ik heb 6 maanden aan dit project gewerkt. Ik kwam te werken in het Asset Data Management team (na de reorganisatie wordt dit het Asset Reporting Centre). Dit team onderhoudt het datawarehouse systeem, controleert of de data correct ingeladen wordt en maakt rapportages voor NN Group. Ik werkte aan het ATLAS project waarin we onder andere transactiedata toevoegen aan de datawarehouse. Hierdoor kunnen er in de toekomst meer rapportages via het datawarehouse systeem gemaakt worden. Als gevolg van dit project en de reorganisatie wordt het team en de rol van het datawarehouse vergroot.

Het ATLAS project werd uitgevoerd vanuit het Finance & Strategy team. Ik heb daarom naast het Asset Data Management team ook gewerkt vanuit het Finance & Strategy team. Daarnaast werkten we veel samen met het IT team waardoor ik ook in dat team gezeten heb om aan het project te werken. In mijn beginperiode bij Nationale Nederlanden had ik als taak om te onderzoeken welke data beschikbaar is in het datawarehouse en welke data we misten om een aantal interne rapportages via het datawarehouse te kunnen maken. Voor de missende data moet er dan een oplossing gezocht worden om de data in te laden. Hierin hebben we ook gekeken naar mogelijkheden om de rapportages te verbeteren.

Een ander belangrijk onderdeel van m’n werkzaamheden was het organiseren van mappings. Voor de rapportages moeten er classificaties gemaakt worden op basis van de bestaande velden in het systeem. Bijvoorbeeld, er moet besloten worden wanneer iets als een non-financial bond of als een financial bond gezien wordt. Op basis van de data in het systeem kan dit worden afgeleid. Veel rapportages verschillen bijvoorbeeld op de balans categorieen waardoor je iets op een andere manier classificeert.

Andere werkzaamheden waren het opstellen van data quality checks, dit zijn checks in het systeem om te kijken of iets goed ingeladen wordt. Als een bepaalde waarde onwaarschijnlijk is, geeft het systeem een waarschuwing, of een error message als het om een onrealistische uitkomt gaat. Ik heb hiervoor checks opgesteld.

Een ander belangrijk onderdeel van het project was het laden van transactiedata in het datawarehousesysteem. Hiervoor heb ik met IT overlegd om uit te leggen welke data we precies wilde inladen. Daarnaast heb ik een reconciliation gemaakt tussen de transacties en positie data voor de verschillende type investeringen.

We hebben tijdens het project wekelijkse meetings gehad met senior management waarin we besproken hebben tegen welke issues we aan lopen en op welke punten we een besluit nodig hebben. De besluiten hadden voornamelijk betrekking op de definities die we wilde gebruiken en de mappings die we wilde gebruiken.

Ten slotte hebben we op basis van de beslissingen die genomen zijn op de definities en mappings een prototype gebouwd in excel van de rapportages. De prototype geeft een beeld hoe de nieuwe rapportage eruit komt te zien en de tabellen en grafieken hierin zullen aan de IT’ers overgedragen worden zodat ze dit kunnen automatiseren in een systeem.

 

 

Over dit artikel

  • Door: Redactie
  • Datum: 9 februari, 2018
  • Leestijd: 4 minuten