Project Controller - ConQuaestor
Opleiding & Trainingen » Academy » Project Controller

Project Controller

Grip op complexe projecten

Opleiding Project Control

Dit programma is ontwikkeld vanuit de behoefte aan een nieuwe generatie project controllers die het financieel management kunnen voeren over inhoudelijk complexe projecten waar grote kapitaalsinvesteringen mee gemoeid zijn. The Hague Executive Campus (THEC) en ConQuaestor bieden deze post HBO opleiding project controller aan haar eigen professionals en klanten aan.

Alhoewel er zich een solide landschap van opleidingsprogramma’s heeft gevormd rond het begrip projectmanagement, blijft de beroepsvorming van project controllers hier bij achter. En dat terwijl de (financiële) risico’s van investeringsprojecten tegelijkertijd substantieel zijn toegenomen door de huidige complexiteit rond financieringen, en de daarmee samenhangende rendementseisen. Ook zijn er nieuwe risico’s bijgekomen, zoals cyber crime en terrorisme, met signifi cante impact voor investeerders en projectorganisatie.

De project controller moet in staat zijn om alle voor het project relevante informatie te overzien. Daarnaast moet deze project CFO in staat zijn om complexe onderdelen binnen materiële projecten te structureren. Grote uitdagingen hierbij vormen de toegenomen complexiteit van (project)financiering, Europese subsidies, de steeds veranderende wet- en regelgeving, internationale samenwerking en (cyber)terrorisme. Goede kennis en beheersing van internettechnologie is instrumenteel voor de project controller om de gestelde doelen te realiseren.

De bedrijfskundige oriëntatie van een goed opgeleide project controller is meer dan nuttig bij het verbinden van projectmanagementbelangen met de reguliere afdelingen binnen de organisatie zoals inkoop, marketing en sales. De sleutel tot het kunnen begrijpen van andere afdelingen op weg naar maximale performance ligt echter, naast het hebben van vakinhoudelijke expertise, op het vlak van (inter)persoonlijke vaardigheden. De project controller als geweten van het projectteam. Een professional die door de business gezien wordt als partner, inhoudelijke verbeteringen signaleert en deze weet te realiseren.

Verder groeien als Project Controller?

Arno Smit
Arno Smit
Manager Competence Center Project Control
bel mij