Academy » Evenementen »

Masterclass – Big Data in Finance

30-05-2018
17:30 - 21:00
Van der Valk Hotel Breukelen route

Op woensdag 30 mei organiseren wij vanuit ConQuaestor een inspirerende masterclass waarin het thema ‘de rol van digitalisering & robotisering op de financiële functie’ centraal staat.

VAN DATA NAAR INZICHT

Is Big Data een bedreiging of kans voor Finance? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en zijn prikkelende manier van presenteren neemt David de Jong je mee in de kansen voor Finance. Want die zijn er volop. Maar … ‘je gaat het pas zien als je het door hebt’. Door anders naar de mogelijkheden te kijken, bestaande beelden los te laten en te begrijpen wat Big Data is en zeker ook wat het niet is. Dit zal met herkenbare praktijkvoorbeelden voor Financials worden geïllustreerd.
In een wereld die steeds meer volatiel, onzeker en complex is, is het nemen van juiste strategische besluiten steeds belangrijker. Daarmee raakt het één van de kerntaken van Finance, namelijk het ondersteunen van management door het leveren van relevante stuurinformatie. Echter, Finance is, in haar huidige verschijningsvorm, niet in staat om aan deze uitdaging invulling te geven. Enerzijds doordat zij nauwelijks in staat is echt anders naar data en mogelijkheden te kijken. Anderzijds doordat zij tekortschiet in het omzetten van grote hoeveelheden data in verschillende vormen naar relevante stuurinformatie. Dat wil niet zeggen dat zij niet haar rol moet pakken en de regie kan nemen in het organiseren van het proces van data naar inzicht. Want bij dit proces ligt er een kansrijke en noodzakelijke rol voor Financials.

SPREKER

David de Jong (RC) heeft een achtergrond in Finance en was de laatste twee jaar binnen Achmea met name actief op het gebied van Innovatie en Data Analytics. Daaruit komt zijn overtuiging dat hier de kansen liggen voor Finance om de regie te pakken op het gebied van Advanced Data Analytics. David verzorgt colleges bij TIAS School for Business and Society en bij opleidingsinstituut Alex van Groningen op het gebied van Finance & Analytics. Daarnaast spreekt hij met regelmaat over dit onderwerp op congressen.

De Vrije Universiteit Amsterdam kent bij deelname aan deze masterclass twee PE-punten toe.